Πρόσκληση για συμμετοχή στην Οργανωτική ή Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διατροφής & Διαιτολογίας

27.10.2016

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινά η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Οργανωτική ή Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής & Διαιτολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί το Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2017 στην Αθήνα.
Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, όπως αποστείλετε σύντομo Βιογραφικό σας Σημείωμα μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016 στο ακόλουθο email: grammateia@hda.gr
                                                                                         Με εκτίμηση,
                                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                    Η  Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
                                                                    Θ.  Σιαλβέρα                  Π. Βαραγιάννης