Πρόσληψη Διαιτολόγου ή Ιατρού

10.12.2012

Πηγή: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο προγράμματος που θα υλοποιήθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα προσληφθεί ένας Διαιτολόγος ή ένας Ιατρός λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω:

Διαιτολόγος

 • Σχετικό πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με τη διατροφή
 • Σχετικό διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα διατροφής, δημόσιας υγείας ή προαγωγής υγείας (επιθυμητό)
  3ετή κλινική εμπειρία (επιθυμητή)
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
 • Επιθυμητή εμπειρία στη διατροφική υποστήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού: παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (επιθυμητή)
 • Συγγραφική δραστηριότητα σε επίπεδο οδηγών ή εκπαιδευτικού υλικού για τη διατροφή (επιθυμητή)
 • Εμπειρία σε θέματα Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας.

Ιατρός

 • Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» και άνω
 • Διδακτορικό δίπλωμα (επιθυμητό)
 • Εκπαίδευση ή εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Υγείας ή Προαγωγής Υγείας ή Διατροφή
 • Αποδεδειγμένη διετή (2ετή) επαγγελματική εμπειρία σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας

Αν ενδιαφέρεστε για μία από τις δύο υπό-προκήρυξη θέσεις μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα και να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: irendiam@hua.gr και gmoschi@hua.gr καθώς και στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210.9549-353 & -327.