Νοσοκομειακά Τμήματα

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι, Αθήνα 124 62

Στην Νοσηλευτική Διεύθυνση του Ψ.Ν.Α

Oραμά μας η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η πλήρης αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη.

Στόχος μας η ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα από παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας Νοσηλευτική φροντίδα.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, αμφίδρομη επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 2054000Ιστοσελίδα: http://www.psyhat.gr