Ρύθμιση Υπουργείου Υγείας για Συστέγαση Διαιτολόγων με άλλες Ειδικότητες

21.11.2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 252 της 18ης Νοεμβρίου 2013 η Ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη συστέγαση διαιτολόγων με ιατρεία, κλπ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για περαιτέρω απλοποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός ή περισσοτέρων ιατρείων ή οδοντιατρείων ή πολυϊατρείου ή πολυοδοντιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες και διαιτολογικά γραφεία, χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων. Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ορίζεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναμονής των ανωτέρω συστεγαζόμενων ιδιωτικών φορέων κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ως άνω ιδιωτικών φορέων (ιατρείων, μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, διαιτολογικών γραφείων) που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις κατά περίπτωση ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τους συναφείς κτιριολογικούς κανονισμούς.

 

Για να δείτε το ΦΕΚ παρακαλούμε πατήστε εδώ

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ