Σημαντικές Ενημερώσεις 1

10.6.2009

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στα έγγραφα που επισυνάπτονται θα βρείτε:
1. Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Υγιεινή Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008 – 2012
2. Το Εθνικό Σχέδίο Δράσης για την Υγιεινή Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008 – 2012

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ.

Τα σχετικά αρχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Ζητούμε συγγνώμη.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συλλόγου