Στήριξη του ΠΣΔΔ στο Project “Livewell call to action” για ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ

10.2.2015

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014– στην εκδήλωση της Livewell “On our plate today: healthy, sustainable food choices“ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Livewell for LIFE παρουσίασε στους συνέδρους τον επόμενό της στόχο: Ήρθε η ώρα για την ΕΕ να ενεργοποιηθεί σχετικά με την ‘αειφορία’ της τροφής και του περιβάλλοντος.

Η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική θέση για τη δράση της πολιτικής της ΕΕ για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων είναι σαφής. Ωστόσο, παρά τη δημόσια διαβούλευση για ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων της ΕΕ το 2013 και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής το 2014, η Επιτροπή απέτυχε να παρέχει στα μέλη της ΕΕ τη στρατηγική καθοδήγηση για την υποστήριξη της εν λόγω δράσης.

Στόχος της Livewell είναι να ασκήσει πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί εκ νέου με αυτό το ζήτημα, και προκειμένου να ακουστεί η φωνή όλων των πολιτών της Ευρώπης, η Livewell κάλεσε όλα τα μέλη, δηλαδή Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ή Φορείς να ενωθούν στην προσπάθεια αυτή ώστε να παρακινηθεί η Επιτροπή και να αναλάβει πιο ενεργό δράση.

Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων στην συνεδρίασή του της 15ης Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε να στηρίξει τη δράση αυτή της Livewell και να ενώσει και τη δική του φωνή για ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων!