Σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΚΕ.Α.Ε.Π.)

19.7.2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως βρείτε στο link, την ανακοίνωση του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.Ε.Π.) για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ανακοίνωση αφορά ανέργους που έχουν κάρτα εργασίας. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα επικοινωνίας (210 8215853, 210 8259850, υπόψιν κας Κ. Κατσούδας ή αλλιώς μέσω email: keaep@otenet.gr ) μέχρι την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012.