Τακτική Γενική Συνέλευση και Κοπή της Πίτας ΠΣΔΔ

19.2.2013

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΠΣΔΔ καθώς και για τους νικητές της ετήσιας πίτας του ΠΣΔΔ εδώ,  αφού συνδεθείτε στην περιοχή μελών.