Θέσεις εργασίας για Διαιτολόγους σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

05.1.2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ, που αφορά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (1.666) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, στις οποίες συγκαταλέγονται θέσεις και για την ειδικότητα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με την προκήρυξη αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε από εδώ όλη την Προκήρυξη