Θέση Εργασίας για Διαιτολόγο-Διατροφολόγο στην Αθήνα

09.1.2017

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Συνδυάζει κορυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υψηλού επιπέδου νοσοκομειακές υποδομές και τεχνολογίες αιχμής που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

O Όμιλος Ευρωκλινικής (Αθήνα) στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, ζητά Διαιτολόγο-Διατροφολόγο η οποία/ος θα είναι υπεύθυνη/ος για τα κάτωθι:

Καθήκοντα

 • Την πλήρη υποστήριξη εξωτερικού ιατρείου διατροφής της κλινικής
 • Διατροφική εκπαίδευση και συμβουλευτική
 • Την κατάρτιση προσωπικών προγραμμάτων διατροφής των ασθενών και την εποπτεία αυτών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ  Διαιτολογίας-Διατροφής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος  θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε ενήλικες και παιδιά
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ακεραιότητα
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η Εταιρεία Προσφέρει

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
 • Παροχές Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@euroclinic.gr με κωδικό ΔΙΑΙΤ 001