Το Βιβλιάριο Υγείας αλλάζει!

26.10.2012

Το γνωστό σε όλους μας βιβλιάριο υγείας, το οποίο προέβλεπε η σχετική νομοθεσία μέχρι πρότινος, άλλαξε. Μαζί και οι εξετάσεις στις οποίες υποβαλλόμαστε.

Επιγραμματικά:

  • Το αντίστοιχο έγγραφο ονομάζεται πλέον “Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος”.
  • Αναφέρεται ρητά ο ορισμός του χειριστή τροφίμων, οπότε η μόνη εξέταση που χρειαζόμαστε πλέον είναι η ακτινογραφία θώρακος, και η κλινική εξέταση από το γιατρό.
  • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την επιλογή του γιατρού.
  • Είναι πενταετούς ισχύος.

Όσοι έχετε βιβλιάριο υγείας ισχύει μέχρι τη λήξη του. Μετά το πέρας αυτής, εκδίδεται το “Πιστοποιητικό Υγείας” ή όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δείτε την Υγειονομική Διάταξη – σελίδα 1σελίδα 2.
δείτε την επεξηγηματική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το νόμο και τη σχετική φόρμα.