Υπεύθυνος Περιφέρειας του ΠΣΔΔ

25.2.2011

Αθήνα, 18-02-2011
Αρ. Πρωτ. 120

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του συλλόγου μας εισάγουμε ένα νέο θεσμό στα πλαίσια του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων αυτών των Υπεύθυνων Περιφέρειας. Ο Υπεύθυνος Περιφέρειας θα έχει σαν στόχο την καλύτερη επικοινωνία των Περιφερειών με τα κεντρικά του συλλόγου μας στην Αθήνα καθώς και τον συντονισμό των δράσεων που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Υπεύθυνων Περιφέρειας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην Eιδική Γραμματέα Οργάνωσης και Συνδικαλισμού του συλλόγου μας κ. Τσαγκάρη Αμαλία (syndicalism@hda.gr).

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος: ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ

Ο γενικός γραμματέας: Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ