Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Τοποθεσία:
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων