Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τοποθεσία:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, Ελλάδα