Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας

Τοποθεσία:
Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας
Διεύθυνση:
Νεάπολη Λάρισας, Ελλάδα