Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Τοποθεσία:
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Διεύθυνση:
Πάτρα, Ελλάδα