Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Τοποθεσία:
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Διεύθυνση:
Patra, Ελλάδα