Αμφιθέατρο Φραγκοπούλου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τοποθεσία:
Αμφιθέατρο Φραγκοπούλου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση:
Ιερά Οδός 75, Αθήνα , 118 55, Ελλάδα