Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Τοποθεσία:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Διεύθυνση:
Περιοχή Παπάγου, Αθήνα, Ελλάδα