Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος

Τοποθεσία:
Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος
Διεύθυνση:
Πειραιάς, Ελλάδα