Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Τοποθεσία:
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση:
Αθήνα, Ελλάδα