Συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”

Τοποθεσία:
Συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα