Χορήγηση Άδειας Πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

11.12.2012

Για να πάρετε την άδεια πυρόσβεσης θα πρεπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Καταρχήν ενημερωθείτε σε ποια πυροσβεστική ανήκει η έδρα σας καλώντας στο τηλέφωνο 199 ή από το site:
www.fireservice.gr

Για την άδεια πυρόσβεσης στον Νομό Αττικής υποβάλετε τα εξής δικαιολογητικά για την υπόδειξη μέτρων από τον αρμόδιο αξιωματικό:

  • 3 αντίγραφα του σχεδίου της έδρας σας υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλους του ΤΕΕ στα οποία να φαίνονται οι θέσεις των πυροσβεστήρων, της πυροσβεστική φωλειάς και των φωτεινών ενδείξεων σήμανσης εξόδου.
  • 1 αντίγραφο επικυρωμένο (από την πολεοδομία) της άδειας οικοδομής της έδρας σας
  • Αντίγραφο του μισθωτηρίου, παραχωρητηρίου ή συμβόλαιου αγοράς – γονικής παροχής
  • 1 αίτηση που σας δίνεται από το εκάστοτε υποκατάστημα πυροσβεστικής μαζί με καποιες υπεύθυνες δηλώσεις
  • 1 φάκελο με λάστιχα
  • Απόδειξη πληρωμής των πυροσβεστήρων, της πυροσβεστική φωλειάς και των φωτεινών ενδείξεων σήμανσης εξόδου.

Ανάλογα με την υπόδειξη που θα σας γίνει από τον αρμόδιο αξιωματικό, θα χρειαστείτε 2-3 πυροσβεστήρες (ή ακόμη περισσότερους), ανάλογα με τα τετραγωνικά της έδρας σας, και 1 ή περισσότερες πυροσβεστικές φωλιές, καθώς και φώτα σήμανσης της εξόδου (Η απόδειξη αγοράς του εξοπλισμού πυρόσβεσης υποβάλεται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Μετά την σχετική αυτοψία του χώρου η πυροσβεστική σας χορηγεί το σχετικό Πιστοποιητικό καθώς και βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σχετικά με τα ακριβή δικαιολογητικά θα πρέπει να επικοινωνείτε με το εκάστοτε υποκατάστημα πυροσβεστικής καθότι αυτά πιθανώς να διαφοροποιούνται ανάλογα με το που ανήκετε.