Πιστοποιητικού Υγείας Εργαζομένων σε Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

11.12.2012

Για να μπορείτε να ασκείτε νόμιμα το επάγγελμα του Διαιτολόγου και να είναι δυνατή είτε η πρόσληψή σας σε εξαρτημένη εργασία είτε η άσκηση του επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να έχετε ένα Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με την Υγεινομική Διάταξη – Θέμα: Πιστοποιητικό Υγείας Εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 11/4/2012 – ΑΔΑ:Β4ΩΝΘ-14Ι.

Το λαμβάνετε από οποιονδήποτε γιατρό ιδιώτη ή από νοσοκομείο.

Όσοι διαιτολόγοι έχουν βιβλιάριο υγείας που είναι ακόμα σε ισχύ δε χρειάζεται να προβούν σε έκδοση του πιστοποιητικού πριν τη λήξη του.

Αναφέρεται με σαφήνεια στο νόμο ότι ΔΕΝ απαιτείται καμία άλλη εξάταση πλην της ακτινογραφίας θώρακος (η παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων μόνο για τους χειριστές τροφίμων)

Δείτε από εδώ την Υγειονομική διάταξη, στην οποία επισυνάπτεται και η φόρμα του Πιστοποιητικού.

Σημείωση: Το αντίστοιχης ισχύος έγγραφο ήταν το Βιβλιάριο Υγείας. Όσοι έχουν βιβλιάριο που λήγει, εκδίδουν το Πιστοποιητικό.