Ζητείται Διατροφολόγος από τα Κέντρα Κοσμητικής Ιατρικής Dna Centers

27.9.2018
Διατροφολόγος  ζητείται από τα Κέντρα Κοσμητικής Ιατρικής Dna Centers για την κάλυψη Τμήματος Διατροφής.Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ Τμήματος Διατροφής

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Δυνατότητα πλήρης απασχόλησης.

Προσφέρονται:

Συνεχής εκπαίδευση.

Μόνιμη απασχόληση.

Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον.

Άριστες συνθήκες εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες από εδώ