Διοίκηση ΠΣΔΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλα τα σώματα έχουν 3ετή θητεία.

Διοίκηση

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, όπως προέκυψε από τις εκλογές του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου 2019 και συστάθηκε με σχετική απόφαση του ΔΣ (αρ.απ. ΔΣ 1/15.12.19), είναι η εξής:

 Πρόεδρος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ (president@hda.gr)

• Αντιπρόεδρος: ΚΑΤΣΑΡΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

• Γεν. Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (gen.secretary@hda.gr)

• Ταμίας: ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας: ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2019-2020)/ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2021-σήμερα)

• Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικών Θεμάτων: ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

• Ειδικός Γραμματέας Εκπαιδευτικών Θεμάτων: ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΦΑΝΗ

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

Μπαθρέλλου Ειρήνη

Μελίστας Λάμπρος

Μακρυλλός Μιχαήλ

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι:

Παπασπανός Νικόλαος

Παπακωνσταντίνου Αιμιλία

Πόγκα Μαρίνα

Εκπροσώπηση EFAD – ICDA

ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΦΑΝΗ

 
Designed by porcupine colors | Developed by