Ποιοι είμαστε

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Όλα τα σώματα έχουν 3ετή θητεία.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, όπως προέκυψε από τις εκλογές του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου 2019 και συστάθηκε με σχετική απόφαση του ΔΣ, είναι η εξής:

 

Πρόεδρος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑΛΒΕΡΑ (president@hda.gr)

Αντιπρόεδρος: ΚΑΤΣΑΡΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (vice.president@hda.gr)

Γεν. Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (gen.secretary@hda.gr)

Ταμίας: ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (treasurer@hda.gr)

Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας: ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,

Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικών Θεμάτων: ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ,

Ειδικός Γραμματέας Εκπαιδευτικών Θεμάτων: ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΦΑΝΗ

 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

Μπαθρέλλου Ειρήνη

Μελίστας Λάμπρος

Μακρυλλός Μιχαήλ

 

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι:

Παπασπανός Νικόλαος

Παπακωνσταντίνου Αιμιλία

Πόγκα Μαρίνα

 

Εκπροσώπηση EFAD – ICDA

ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΦΑΝΗ