Επιστημονικό περιοδικό ΠΣΔΔ

ΤΟΜΟΣ 13, 2021

Η Ελληνική Επιθεώρηση Διαιτολογίας και Διατροφής αποτελεί το επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων. Είναι ένα περιοδικό που συνδυάζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ενώ κάθε τεύχος περιλαμβάνει ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές θέσεις και οδηγίες.

Οι θεματικές κατηγορίες των άρθρων που θα δημοσιεύονται στο περιοδικό θα έχουν τα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Οι θεματικές ενότητες των άρθρων που θα υποβάλλονται στο επιστημονικό περιοδικό είναι οι ακόλουθες:

Σκοπός του περιοδικού είναι η ενημέρωση διαιτολόγων – διατροφολόγων, ιατρών, επιδημιολόγων, και άλλων επιστημόνων στο χώρο της αγωγής υγείας, σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία.Κάθε τόμος αποτελείται από 2 τακτικά τεύχη και δυο συμπληρωματικά. Στα συμπληρωματικά θα περιλαμβάνονται περιλήψεις από τα συνέδρια που οργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων καθώς και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες ή θέσεις.

Το περιοδικό εκδίδεται από τον Μάρτιο του 2010.

Για να δείτε τα περιοδικά πατήστε το παρακάτω link: http://www.hjnutrdiet.gr/

 
Designed by porcupine colors | Developed by