Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Καρδίτσης 56, 42100, Τρίκαλα

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων είναι Ν.Π.Δ.Δ., και εδρεύει στην πόλη των Τρικάλων, κατασκευάστηκε το 1950 και αρχικά ήταν δυναμικότητας 60 κλινών. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας οδήγησε το 1986 στην τροποποίηση του οργανισμού και στη σημαντική αύξηση των κλινών από 60 σε 220.

Το 1997 έγινε η ανέγερση νέου κτιρίου προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες του νομού για ποιοτικότερες και περισσότερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Το υπάρχουν κτίριο του Γ.Ν. Τρικάλων είναι δυναμικότητας 300 κλινών και στην αρμοδιότητά του υπάγονται τρία (3) Κέντρα Υγείας και 34 Περιφερειακά Ιατρεία.

 

Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής: κα Δήμητρα Καγιάφα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 24313 50256Ιστοσελίδα: http://www.trikalahospital.gr/