Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 29.11.2021

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΔ συνήλθαν σε τακτική συνεδρία. Όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα μέσω Skype (εκτός από την κ. Σιαλβέρα και τον κ. Παξιμαδά). Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Για τον Οικονομικό Απολογισμό Οκτωβρίου  2021, ο κ. Παξιμαδάς απέστειλε γραπτώς ενημέρωση για όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έσοδα- έξοδα).
  2. Σχετικά με τι εξελίξεις από θέματα του Νομικού Συμβούλου του ΠΣΔΔ η κ. Κατσαρού μας ενημέρωσε ότι: α. υφίσταται η αναγκαιότητα των ελέγχων από τις Νομαρχίες σύμφωνα με το δικηγόρο του συλλόγου. β. τα προνόμια των μελών των επιτροπών που προτάθηκαν είναι: α. εξαίρεση από πληρωμή ετήσιας συνδρομής και συνδρομή συνεδρίου συλλόγου και β. πληρωμή των εξόδων μετακίνησης για τους ελέγχους. Η τελική απόφαση θα παρθεί σε επόμενο ΔΣ. γ. Υπήρξε απάντηση από αρμόδιο φορέα σχετικά με το θέμα των Επιμελητηρίων και ενημερώθηκε ο δικηγόρος του συλλόγου. Σε επόμενο ΔΣ θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες του συλλόγου σχετικά με το θέμα.
  3. Υπήρξε ενημέρωση για τις εξελίξεις  στην ΟΕ και την ΕΕ του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής και Διαιτολογίας. Επίσης επισημάνθηκε το θέμα της μεγαλύτερης προώθησης του συνεδρίου (repost & hashstag). Τέλος, στο ψηφιακό booth του ΠΣΔΔ αποφασίστηκε να μπουν όλα τα προτεινόμενα θέματα, ενώ οι ώρες λειτουργίας και οι υπεύθυνοι (κυρίως φοιτητές) θα οριστικοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.  
  4. Προτάθηκε επικοινωνία με τον EFAD για δημοσίευση των περιλήψεων των ομιλιών του συνεδρίου του ΠΣΔΔ, όπως θα γίνει στο επιστημονικό περιοδικό του συλλόγου
  5. Θα υπάρξει επικοινωνία  με τη Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) για τη στήριξη της δράσης ‘Συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων’ στο ΚΕΣΥ από τον ΠΣΔΔ. Θα υπάρξει κάλεσμα των μελών του συλλόγου για την επιλογή της συμμετοχής στην συγκεκριμένη επιτροπή.
  6. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει την Τετάρτη 22.12.21 στις 20.30

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ι.ΚΑΤΣΑΡΟΛΗ                                                               Π.ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by