Διαιτολόγος ΜΙΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΙΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος ΠΣΔΔ)

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Ακαρνανίας 1 Αθήνα 115 26
  • 2107484580
  • https://www.milessis.gr
  • https://www.linkedin.com/in/%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-41b29923?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BmYJpXCoaQh%2BIcjiGODwLgg%3D%3D
Designed by porcupine colors | Developed by