Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Υπεύθυνος:
Προϊσταμένη Τμήματος: Γκουτζελίκα Ιωάννα, απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, με MSc στη Δημόσια Υγεία και περιβαλλοντική Υγιεινή, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματος Ιατρικής (με κατεύθυνση στην Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων)
Διαιτολόγοι:

Διαιτολόγος (και Προϊσταμένη Τμήματος): Γκουτζελίκα Ιωάννα, απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, με MSc στη Δημόσια Υγεία και περιβαλλοντική Υγιεινή, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήματος Ιατρικής (με κατεύθυνση στην Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων).

Στο νοσοκομείο λειτουργεί Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής, ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο, το οποίο είναι σε αναστολή λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από τον Covid-19.

Στοιχεία επικοινωνίας

Designed by porcupine colors | Developed by