Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”

Υπεύθυνος:
Προϊσταμένη Τμήματος: Θεοδώρα Λάππα, ΠΕ Διαιτολόγος.
Διαιτολόγοι:

Διαιτολόγος: Αμαλία Τσαγκάρη (ΠΕ διαιτολόγος)

Στοιχεία επικοινωνίας

Designed by porcupine colors | Developed by