Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (Π.Σ.Δ.Δ.) στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων (Π.Σ.Δ.Δ.) εκπροσωπώντας τους αδειοδοτημένους διαιτολόγους-διατροφολόγους, τοποθετείται επί των άρθρων του νομοσχεδίου «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας ως εξής:

Άρθρο 24

Επί του άρθρου 24 :

Με δεδομένο ότι στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως ο αδειοδοτημένος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχήν παραϊατρικά επαγγέλματα, αναπόσπαστο μέλος της ομάδας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του οποίου οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην προστασία, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων, ήτοι δηλαδή οι υπηρεσίες του επιδιώκουν θεραπευτικό σκοπό και έτσι εμπίπτουν στην έννοια της «ιατρικής περίθαλψης» και λαμβάνοντας τέλος υπόψιν την σπουδαιότητα της διατροφικής φροντίδας του πληθυσμού στην εποχή μας, είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη η συμμετοχή του στην προβλεπόμενη «ομάδα υγείας», όπως αυτή περιγράφεται στους ορισμούς.

Ο αδειοδοτημένος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 133/2014) είναι ο Επιστήμονας της Υγείας ο οποίος είναι υπεύθυνος παροχής διατροφικής φροντίδας, η οποία εφαρμόζεται σε δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σαν σκοπό έχει την προαγωγή της υγείας, αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων νόσων, όπως η παχυσαρκία ή η καρδιαγγειακή νόσος και ο σακχαρώδης διαβήτης. 

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4238/2014 Επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. αποτελούν ο οικογενειακός ιατρός και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, οδοντίατροι, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως οι μαίες, οι επισκέπτες υγείας, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές, οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, οι χειριστές ιατρικών συσκευών, οι ραδιολόγοι-ακτινολόγοι, οι οδοντοτεχνίτες και το λοιπό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Άρθρο 31 Κέντρα Υγείας – Τροποποίηση Παρ. 5 και 6 άρθρου 4 Ν.4486/2017

Επί του άρθρου 31:

Στην Παράγραφο 1)β θα πρέπει να προστεθεί σαφής αναφορά στους διαιτολόγους-διατροφολόγους.

Η Παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.4486/2017 (Α΄ 115) περί κέντρων υγείας, τροποποιείται ως προς τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας και η Παρ.5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται ενδεικτικώς από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ως εξής:

α) κατά προτεραιότητα με ιατρούς ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής και τραυματολογίας και παιδιατρικής. Κατά περίπτωση και με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της οικείας Υ.Πε. τα Κέντρα Υγείας μπορούν να στελεχώνονται με ιατρούς ειδικότητας αιματολογίας, ακτινολογίας, αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας/εργαστηριακής ιατρικής, γαστρεντερολογίας, χειρουργικής, μαιευτικής και γυναικολογίας, δερματολογίας-αφροδισιολογίας, ενδοκρινολογίας-διαβήτη-μεταβολισμού, ιατρικής εργασίας και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας-κοινωνικής ιατρικής, νευρολογίας, νεφρολογίας, οδοντιατρικής, ουρολογίας, οφθαλμολογίας, ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου, πνευμονολογίας-φυματιολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας,

β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας υγείας και επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ, μαίες, νοσηλευτές, ραδιολόγους-ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, οπτικούς-οπτομέτρες, χειριστές ιατρικών συσκευών,

γ) διοικητικό προσωπικό,

δ) τεχνικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό».

Χαιρετίζουμε τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας με επιστημονικό, λοιπό υγειονομικό προσωπικό που περιλαμβάνει θέσεις ΠΕ Διατροφής-Διαιτολογίας και ΤΕ Διατροφής-Διαιτολογίας  για τον έλεγχο και τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη της σωματικής άσκησης. Θεωρούμε ότι ο αδειοδοτημένος διαιτολόγος διατροφολόγος έχει όλα τα εχέγγυα να συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής και της υιοθέτησης υγιών διατροφικών συμπεριφορών που προάγουν την υγεία των Ελλήνων.

Οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται  στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές  τροποποίησης συμπεριφοράς, και  εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό και την προετοιμασία σίτισης.  Ως εκ τούτου, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή τους και η αποτύπωση του ρόλου τους σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για την ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η επένδυση στην υγεία, στην ισορροπημένη διατροφή και στους διαιτολόγους διατροφολόγους αποτελεί μια δια βίου επένδυση στην στρατηγική δημόσιας υγείας, η οποία εκτός από αποτελεσματική  είναι και οικονομικά αποδοτική (δείτε κι εδώ http://www.efad.org/en-us/reports-and-papers/efad-reports/efad-white-paper/).

Η συμβουλευτική από τον διαιτολόγο έχει διάφορα κοινωνικά οφέλη. Η υγεία του ασθενούς (και ευρύτερης οικογένειάς του) βελτιώνεται, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να αποφευχθεί ή να μειωθεί, ενώ η παραγωγικότητα στην εργασία αυξάνεται. Η θεραπεία για παράδειγμα των ασθενών με παχυσαρκία και των συνοδών αυτής παθήσεων δημιουργούν κοινωνικά οφέλη από 0,4 έως 1,9 δισ. ευρώ σε περίοδο 5 ετών. Μάλιστα, για κάθε 1€ που δαπανάται για τη διατροφική συμβουλευτική των ασθενών αυτών, η κοινωνία εισπράττει πίσω καθαρό ποσό 14-63 € σε αντάλλαγμα.            

Άρθρο 32 Εσωτερική διάρθρωση των Κέντρων Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 3 Ν. 4238/2014

Επί του άρθρου 32:

Στο άρθρο 3 του Ν.4238/2014 (Α’ 38) περί Κέντρων Υγείας προστίθενται Παρ. 11 και 12 ως εξής:

11. Το Κέντρο Υγείας ως ενιαία αποκεντρωμένη οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. διαρθρώνεται, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών περιοχών Α΄ κατηγορίας, ως εξής:

α. Ιατρική Υπηρεσία και Ιατρικά Εργαστήρια, τα οποία στελεχώνονται από Ιατρούς/Οδοντιάτρους του κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Ιατρούς/Οδοντιάτρους κατηγορίας ΠΕ, καθώς και από άλλους επιστήμονες υγείας.

β. Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, το οποίο στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό, λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και προσωπικό παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Νοσηλευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας, Μαιευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, Διαιτολόγων, Ψυχολόγων, Λογοθεραπείας, ή, στην περίπτωση έλλειψης, κατηγορίας ΤΕ των ως άνω κλάδων. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.3528/2007 (Α΄26), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), ορίζεται ως Προϊστάμενος Τμήματος υπάλληλος εκ των ως άνω κατηγοριών. Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Ρόλος του διαιτολόγου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

Οι διαιτολόγοι διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες να μεταφράζουν και να μεταδίδουν τη  θεωρητική γνώση διευκολύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σε σχέση με  την τροφή και τον τρόπο ζωής, διδάσκοντας τους παράλληλα πώς μπορούν να διατηρήσουν τις υγιείς  αυτές συνήθειες και συμπεριφορές. Οι διαιτολόγοι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην πρόληψη, τη θεραπεία, την παροχή τροφής και την έρευνα σε ποικίλους διαφορετικούς χώρους:

•           Υγειονομική περίθαλψη,  πρωτογενής πρόληψη, οξεία, κατ’ οίκον και ιδιωτική πρακτική

•           Εκπαίδευση, στο προσχολικό περιβάλλον, σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

•           Εργασιακοί χώροι

•           Βιομηχανία τροφίμων

•           Πολυμέσα (πληροφορική, τηλεδιασκέψεις, επικοινωνία)

•           Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι στη Δημόσια Υγεία παρουσιάζουν τις εξής δεξιότητες:

•           Ενσωματώνουν, συνθέτουν και επικοινωνούν την επιστημονική γνώση σχετικά με τις δομές της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αιτιολογήσουν τις στρατηγικές που θα υιοθετηθούν για την πρόληψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

•           Έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε ένα απρόβλεπτο και σύνθετο περιβάλλον προκειμένου να προωθήσουν και να εφαρμόσουν την ατζέντα της τοπικής Διακυβέρνησης σε διαιτολογική πρακτική.

•           Έχουν την απόλυτη κατανόηση της αξίας των επιδημιολογικών πληροφοριών, ιδιαιτέρως όσων βασίζονται σε δεδομένα τοπικού επιπέδου, και αφορούν στον σχεδιασμό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Άρθρο 44

Επί του άρθρου 44 :

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4052/2012 άρθρο 134 παράγραφος 2), σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. όπου λειτουργεί πρωινό Συμβουλευτικό Γραφείο Διαιτολόγων δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2889/2001.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής αφορούν την εκτίμηση θρέψης και την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών, τη διαμόρφωση σχημάτων ειδικής διαιτητικής αγωγής, σε συνεργασία με αρμόδιο ιατρό, την πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, των οποίων η πάθηση χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντίδας. Πρέπει να τονιστεί δε ότι οι ΠΕ Διαιτολόγοι και οι ΤΕ Διατροφής που στελεχώνουν τα Τμήματα Κλινικής Διατροφής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ., στην πλειοψηφία τους, αποτελούν στελέχη με σημαντική εκπαίδευση, με συμμετοχή σε δια βίου εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην διασφάλιση της δημόσια υγείας του πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό ο Π.Σ.Δ.Δ. θα ήθελε να καταθέσει μια συνολική πρόταση για την κοστολόγηση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Α. Για ΠΕ Διαιτολόγους χωρίς αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές αμοιβή ίση με του Επιμελητή Γ’.

Β. Για ΠΕ Διαιτολόγους με κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αμοιβή ίση με του Επιμελητή Β’.

Γ. Για ΠΕ διαιτολόγους κατόχους διδακτορικού αμοιβή ίση με του Επιμελητή Α’.

 

Διαβάστε Επίσης

Συμμετοχή ΠΣΔΔ σε Ανοιχτή Συζήτηση για την Ακρίβεια
11 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή ΠΣΔΔ σε Ανοιχτή Συζήτηση για την Ακρίβεια

Ο ΠΣΔΔ βρέθηκε χθες Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 στο Α’ ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας και συμμετείχε στην Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα την Ακρίβεια στις μέρες μας. Η Δρ. Αναστασία Κολομβότσου Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, μίλησε για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για την αξία της καλής θρέψης και

Στρατηγική συνεργασία ΔΕΛΤΑ και Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
10 Απριλίου, 2024

Στρατηγική συνεργασία ΔΕΛΤΑ και Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Στόχος η ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της καλής διατροφής Στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) και η ΔΕΛΤΑ υπέγραψαν τριετές μνημόνιο συνεργασίας, με κεντρικό στόχο να ενισχύσουν τη συμβολή της καλής διατροφής στην επίτευξη των εθνικών στόχων δημόσιας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών – Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών – Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και 22/04/2024 ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr  αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών

Designed by porcupine colors | Developed by