Προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου, που αφορούν στη «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών», από τον ΠΣΔΔ

06.9.2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις που υπέβαλε ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου, που αφορούν στη «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών». 

Το  νομοσχέδιο στοχεύει στη διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο που κρίνεται επιτακτική και αναγκαία καθώς ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα Υγείας.

Ο καρκίνος, όπως αναφέρεται, είναι μια νόσος που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου η ανάγκη για ενημέρωση, για πρόληψη της νόσου από τους κατεξοχήν αρμόδιους Επαγγελματίες Υγείας, αλλά και η υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση μέσω της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη νόσο, είναι επιβεβλημένη. Στα πλαίσια αυτά η ενεργή συμμετοχή και στελέχωση με επιστήμονες Διαιτολόγους-Διατροφολόγους ΠΕ/ΤΕ, κατόχων άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία και αυτονόητη, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του νομοσχεδίου.

Οι Προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

Άρθρο 2:

Δεν περιγράφεται με ακρίβεια το προσωπικό που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τον σκοπό αυτό, παρά μόνο γίνεται αναφορά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με κινητές μονάδες. Η περιγραφή του ρόλου κάθε επαγγελματία υγείας στην Δημόσια Υγεία, από όποιο φορέα κι αν προέρχεται (Υγειονομική Περιφέρεια, υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας) και βάση των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε κλάδου, οφείλει να διευκρινιστεί στο παρόν σχέδιο νόμου.

Οι επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι ΠΕ, απόφοιτοι της Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, έχουν εκπαιδευτεί (θεωρητικά και πρακτικά/ Κλινική πρακτική άσκηση) να εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, π.χ. νεογνών, βρεφών, παιδιών, και εφήβων, αθλουμένων καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το αντικείμενο δε, των σπουδών τους, καλλιεργεί επίσης την έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας.

Σας αναφέρουμε ενδεικτικά αποσπάσματα από τα επαγγελματικά δικαιώματα του Π.Ε Διαιτολόγου όπως προκύπτουν από το  Π.∆. 311/1997(ΦΕΚ Α ́, 221/29-10-1997): 

Ο Π.Ε Διαιτολόγος με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις στη διατροφή και την κλινική διαιτολογία, είναι σε θέση:

-να σχεδιάζει, προγραμματίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει την εκτέλεση προγραμμάτων διατροφής …. ασθενούντος πληθυσμού, νοσηλευόμενου ή μη, σε χώρους ομαδικής σίτισης.

-να εκτιμά την κατάσταση θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες (εντατικής θεραπείας, μεταμοσχεύσεων κ.α) και να εφαρμόζει ειδικές μεθόδους διατροφικής υποστήριξης (εντερική, παρεντερική διατροφή).

-να σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση θεραπευτικών διαιτών, βάση ιατρικών οδηγιών.

-να συντάσσει προδιαγραφές για τη βιομηχανική παραγωγή ειδικών σκευασμάτων σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ…. ασθενείς με ειδικά διατροφικά προβλήματα).

-να συμμετέχει σε επιστημονικές δραστηριότητες που αφορούν τη διατροφή, τη νόσο και την υγεία του πληθυσμού.

-να εκπαιδεύει σε θέματα διατροφής και διαιτολογίας, προσωπικό που εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίμων.

– να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε προσωπικό των κλάδων επαγγελμάτων υγείας.

-να συμμετέχει τέλος στην εκπαίδευση του υγιούς πληθυσμού σε θέματα διατροφής, μέσα από προγράμματα που οργανώνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Πολύ σημαντική κρίνεται και η πραγματοποίηση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων και των μέσων, για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Δ.Υ

Άρθρο 3:

Στο διοικητικό συμβούλιο θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμο να συμμετέχει και εκπρόσωπος του εκάστοτε σωματείου εργαζομένων, π.χ. του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων- Διατροφολόγων, όπως γίνεται σε άλλους φορείς.

Άρθρο 7:

Η αναγραφή των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, δεν είναι επαρκής. Θα έπρεπε να αποτυπωθεί η πλήρης διάρθρωση προκειμένου να μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένα, καθώς υπάρχουν σαφώς ελλείψεις. Στη Διεύθυνση, για παράδειγμα, Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών, θα ηταν χρησιμο ενα ολόκληρο Τμήμα ή μια Υποδιευθυνση διατροφής και διαιτολογίας. Επιπλέον, ο επιστήμονας Διαιτολογος-Διατροφολόγος, θα πρέπει να βρίσκεται εκτός από την κεντρική δομή και σε περιφερειακές δομές. Στην περίπτωση, δε, που δημιουργηθούν ομάδες σχετικές με την κοινοτική υγεία, όπου θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε δομές, οπως σχολεία, ΚΑΠΗ, κλπ ο διαιτολόγος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας αυτής.

Άρθρο 8:

Η ομάδα υγείας και η διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία στην Δημόσια Υγεία είναι προφανής, ενώ η ολοκληρωμένη και εστιασμένη φροντίδα θεωρούνται προϋποθέσεις και μέσο για την επίτευξη των στόχων. Επομένως, στο προσωπικό του ΕΟΔΥ, λαμβάνοντας υπ όψιν τους σκοπούς του, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη θέσεων ΠΕ/ΤΕ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.

Οι επιστήμονες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, συμβάλλουν ήδη ενεργά (από τους χώρους εργασίας τους, Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Διαιτολογικά γραφεία κ.α.) στην υποβοήθηση των ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη, και θεραπεία των συμπαγών και αιματολογικών νεοπλασματικών νοσημάτων ασθενών κάθε ηλικίας, στην προαγωγή της έρευνας, στην ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην ανακουφιστική φροντίδα και στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου.

Ο ρόλος του Διαιτολογου στη Δημοσία Υγεία, έχει περιγραφεί αναλυτικά τόσο από Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) όσο και από τον ΠΣΔΔ και περιλαμβάνει τα εξής:

Οι παραπάνω ενέργειες διεξάγονται με μεθόδους που γίνονται αποδεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες.

Βιβλιογραφία

http://www.efad.org/media/1416/efad-esdn-public-health-statement_paper_on_role_of_european_ph_dietitian.pdf
https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/keyfacts/public_health_key_fact.pdf
https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/DC-OSNPPH-Dietitians-in-Public-Health.aspx
https://www.dietitians.ca/Downloads/Public/DC-Dietitians-in-Public-Health.aspx

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι στις μεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και μείωσης του κόστους και εξοικονόμησης υλικών πόρων, θα πρέπει  να συμπεριληφθεί η θεραπευτική αγωγή από τον διαιτολόγο, καθώς παρουσιάζει διάφορα κοινωνικά οφέλη. Η υγεία του ασθενούς (και της οικογένειάς του) βελτιώνεται με τη διατροφική παρακολούθηση, έτσι ώστε το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης να μειώνεται και η παραγωγικότητα του ασθενούς να αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, η διατροφική συμβουλευτική, από επιστήμονες Διαιτολόγους Διατροφολόγους, σε ασθενείς με παχυσαρκία ή/και με νόσους που σχετίζονται με την παχυσαρκία (υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, νεοπλάσματα κ.α.), δημιούργησε κοινωνικά οφέλη της τάξης των 0,4 έως 1,9 δισ. Ευρώ, για περίοδο πέντε ετών.

Παρόλο που οι θετικές δράσεις της διατροφικής παρακολούθησης στη Δημόσια Υγεία, έχουν περιγραφεί πολύ διεξοδικά στην επιστημονική βιβλιογραφία, τα συνολικά (οικονομικά) οφέλη μιας εξειδικευμένης διαιτητικής θεραπείας δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Τα οφέλη αυτά, σαφώς συμπεριλαμβάνουν την υψηλότερη ποιότητα ζωής των ασθενών, χαμηλότερο αριθμό νοσηλειών, χαμηλότερο κόστος φαρμάκων και υψηλότερη παραγωγικότητα.

https://www.bda.uk.com/improvinghealth/healthprofessionals/cost_benefit_of_dietitians
http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/patient%20care/mgma_connection_february2014_when_benefits_outweight_costs.ashx

Άρθρο 21:

Εκτός από τον αδιαμφισβήτητο κομβικό, προληπτικό και συμβουλευτικό ρόλο των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, στη θεραπευτική προσέγγιση του νεοπλασματικού ασθενούς, ασκούν τη Διαιτολογική πράξη, που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, και παρακολούθηση των διαιτητικών συνηθειών των ασθενών. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας/ καρκινικής καχεξίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων.

Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών θα πρέπει να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και στην Επιστημονική (Συμβουλευτική) Επιτροπή.

Άρθρο 22:

Εκτός από τον αδιαμφισβήτητο κομβικό, προληπτικό και συμβουλευτικό ρόλο των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, στη θεραπευτική προσέγγιση του νεοπλασματικού ασθενούς, ασκούν τη Διαιτολογική πράξη, που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, και παρακολούθηση των διαιτητικών συνηθειών των ασθενών. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας/ καρκινικής καχεξίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων.

Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών θα πρέπει να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και στην Επιστημονική (Συμβουλευτική) Επιτροπή.

Άρθρο 24:

Εκτός από τον αδιαμφισβήτητο κομβικό, προληπτικό και συμβουλευτικό ρόλο των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, στη θεραπευτική προσέγγιση του νεοπλασματικού ασθενούς, ασκούν τη Διαιτολογική πράξη, που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο ανίχνευση, αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, και παρακολούθηση των διαιτητικών συνηθειών των ασθενών. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας/ καρκινικής καχεξίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων.

Ως εκ τούτου η εκπροσώπηση μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών θα πρέπει να είναι ισχυρότερη, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και στην Επιστημονική (Συμβουλευτική) Επιτροπή.

Στο Ε.Σ. του οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχει Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα περιστατικών καρκίνου και ανάλογη εκπαίδευση μετά από πρόταση του ΔΣ του ΠΣΔΔ.

Άρθρο 25:

Όπως αναφέρεται, το έργο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών αφορά τους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων: Επιδημιολογίας, Πρόληψης, Έγκαιρης διάγνωσης, Θεραπείας (Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Χειρουργικής, Θεραπειών μοριακής στόχευσης, Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων), Ανακουφιστικής φροντίδας και φροντίδας τελικού σταδίου (αντιμετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης ασθενών/οικείων, κατ’οίκον φροντίδας). Επιπλέον η ανωτέρω διεύθυνση φροντίζει για τη σύνταξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Σε όλα τα παραπάνω ο ρόλος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι ακρογωνιαίος.

Επομένως προκύπτει σοβαρή αναγκαιότητα Διεύθυνσης Τμήματος Διατροφικής υποστήριξης, στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του ανθρώπου, με στόχο τα κάτωθι:

• η αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου, με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας,

• η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης,

• η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου

• η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων,

• η τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της διατροφικής φροντίδας.

Η λειτουργία του τμήματος αυτού θα διέπεται από τα οριζόμενα από τις διατάξεις των  Ν4052/2012 και Ν4316/2016.

Άρθρο 26:

Οι διαιτολόγοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της διαιτητικής πρόσληψης στους ενήλικες και τα παιδιά με καρκίνο. Διαθέτουν τη μοναδική επιστημονική κατάρτιση για να μεταφράζουν τα επιστημονικά  δεδομένα σε σχέση με την ενεργειακή πρόσληψη και δαπάνη, τη διατροφή και τη συμπεριφορά, σε  καθημερινές πρακτικές συμβουλές και την παροχή υγιεινού φαγητού. Οι διαιτολόγοι χρησιμοποιούν  τεχνικές συμβουλευτικής με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροχρόνιο  επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξουν άτομα και ομάδες που είναι

υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ή παρουσιάζουν σχετικές με την παχυσαρκία καταστάσεις, όπως είναι ο διαβήτης, η καρδιακή νόσος και οι νεοπλασίες.

(Lichtenstein 2007, Zazpe 2008, Govers 2009, Delahanty 2010).

Ρόλος του διαιτολόγου

Οι διαιτολόγοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται  στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές  ροποποίησης συμπεριφοράς, και  εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό και την προετοιμασία σίτισης.  Οι διαιτολόγοι διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες να μεταφράζουν και να μεταδίδουν τη  θεωρητική γνώση διευκολύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σε σχέση με  την τροφή και τον τρόπο ζωής, διδάσκοντας τους παράλληλα πώς μπορούν να διατηρήσουν τις υγιείς  αυτές συνήθειες και συμπεριφορές. Οι διαιτολόγοι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην πρόληψη, τη θεραπεία, την παροχή τροφής και την έρευνα σε ποικίλους διαφορετικούς χώρους:

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος:
1) Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, καθώς μεγάλο ποσοστό των ασθενών κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκινική καχεξία
2) Εκτιμά τις διατροφικές απαιτήσεις λόγω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη
3) Συμβουλεύει και σχεδιάζει κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής συμβουλευτικής, τη λήψη δια του στόματος διατροφικών συμπληρωμάτων, εντερική και παρεντερική διατροφική υποστήριξη

4) Παρακολουθεί τη διατροφική κατάσταση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης

5) Συμβουλεύει σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή στα άτομα που αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και μετά από αυτήν, καθώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη.
6) Υποστηρίζει διατροφικά τους ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα, σύμφωνα με στόχους που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής
7) Είναι βασικό μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας και βρίσκεται στην ιδανική θέση για να συζητήσει τη δεοντολογία της διατροφής

8) Υποστηρίζει τα άτομα με καρκίνο για να κάνουν έγκριτα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με αποδεδειγμένες διατροφικές παρεμβάσεις και πότε πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα
9) Συμβάλλει στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση της σωστής διατροφής στον καρκίνο
10) Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την επίδραση της διατροφής στον καρκίνο, καθώς και στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών.

http://www.efad.org/media/1415/efad-esdn-oncology-statement-paper-on-role-of-dietitian-in-oncology-1.pdf

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω:

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΕ, να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ, ως απαραίτητο προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.

 

Διαβάστε Επίσης

Δελτίο Τύπου – Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ
10 Ιουλίου, 2024

Δελτίο Τύπου – Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε 2-7 Ιουλίου στο ΣΕΦ, κατόπιν πρόσκλησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο ΠΣΔΔ συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο fan zone, στο πλαίσιο των κοινωνικών ενεργειών του τουρνουά, σε συνεργασία με την ΕΟΚ και το FIBA Foundation οι οποίες

Παρουσία του ΠΣΔΔ στα διεθνή βραβεία Olympia Health & Nutrition Awards για το Ελαιόλαδο.
5 Ιουλίου, 2024

Παρουσία του ΠΣΔΔ στα διεθνή βραβεία Olympia Health & Nutrition Awards για το Ελαιόλαδο.

Μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, ο Δρ. Παναγιώτης ΒαραγιάννηςΕιδ. Γραμματέας Νομικών/Οργανωτικών Θεμάτων του ΠΣΔΔ παραβρέθηκε στην 9η τελετή απονομής των βραβείων ελαιολάδου με ισχυρισμό υγείας Olympia Health & Nutrition Awards που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου στην Αθήνα, από τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health, WOCH).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ! 2-7 Ιουλίου 2024
13 Ιουνίου, 2024

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ! 2-7 Ιουλίου 2024

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) θα είναι παρών στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα που φιλοξενεί η χώρα μας.

Designed by porcupine colors | Developed by