Σκοπός και ιστορία του ΠΣΔΔ

Σκοπός του Πανελλήνιου Σύλλογου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας.

Για το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, webinars, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού.

Δείτε το καταστατικό του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων® ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα. Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, με αποτέλεσμα να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Εδρεύει στην Αθήνα, 

Διεύθυνση: Πανόρμου 23, Τ.Κ. 115 22
Τηλέφωνο : 210 6984400
FAX: 210 6427801
E-mail: info@hda.gr

 
Designed by porcupine colors | Developed by