Σκοπός

O Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ιδρύθηκε το 1969, στην Αθήνα, και αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σκοπός του είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας.

Για το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού.

Δείτε το καταστατικό του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων