Κατηγορίες μελών

Το καταστατικό του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων άλλαξε.
Δείτε από εδώ το καταστατικό.

Νέες κατηγορίες μελών σύμφωνα με το “Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ”:

Τακτικά μέλη:
Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και όσοι έχουν λάβει την αντίστοιχη επαγγελματική ισοτιμία από τον αρμόδιο εγχώριο Φορέα ή έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάρεδρα μέλη:
Όσοι έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου και δεν μπορούν να γίνουν Τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Φοιτητές μέλη:
Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι πτυχιούχοι των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλη του Σωματείου.

Επικουρικά μέλη:
Επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της Διαιτολογίας – Διατροφής ερευνητικά ή διδακτικά, αλλά δεν έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά από εδώ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 2017 οι ετήσιες συνδρομές και εγγραφές ορίζονται ως εξής:

Τακτικά μέλη: – 20€  άπαξ εγγραφή και 30€ για την ετήσια συνδρομή
Πάρεδρα μέλη: – 20€ άπαξ εγγραφή και 20€ για την ετήσια συνδρομή
Φοιτητές μέλη: – Η εγγραφή είναι δωρεάν, 15€ για την ετήσια συνδρομή
Επικουρικά μέλη: – 20€ άπαξ εγγραφή και 20€ για την ετήσια συνδρομή

Τρόποι Πληρωμής:

– κατάθεση: ALPHA bank: 164-00-2002-000-772 ή μέσω web στο ΙΒΑΝ:GR6101401640164002002000772


Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Αlpha Βank
, υπάρχει κόστος μεταφοράς, όπως αυτό ορίζεται από την τράπεζά σας. Παρακαλούμε πολύ να επιλέξετε το: “τα έξοδα βαρύνουν τον εντολέα”Σημαντικό! Θυμηθείτε στην κατάθεση Αιτιολογία: Επώνυμο, Όνομα.
Όνομα δικαιούχου: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.
Οι ανώνυμες καταθέσεις νοούνται ως ανώνυμες χορηγίες στον Σύλλογο.

 
Designed by porcupine colors | Developed by