Υπουργείο Υγείας: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

H Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης  Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης,  του Υπουργείου Υγείας εκδίδει την εγκύκλιο με  θέμα: «Ανάπτυξη – Υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2022 – 2023».

Η σχετική εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης και υλοποίησης των δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Όλες οι ανωτέρω δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που αναφέρονται σε διάφορους θεματικούς άξονες, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για μαθητικό πληθυσμό σε Εθνικό Επίπεδο, του Υπουργείου Υγείας, ως φιλοσοφία έχουν τη διαμόρφωση και την εδραίωση κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της σχολικής – μαθητικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) και των Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο Ε.Σ.Υ και στην Π.Φ.Υ. (Νοσοκομεία, Ειδικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ, κλπ).

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΙΣΤ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ και ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ).

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 62/27-03-2020 (εισ. Π.Φ.Υ. 21542/31-03-2020) έγγραφο και αρ. 4β/10-02-2020 Πρακτικό, σχετικής εγκριτικής Απόφασης του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ), όπου με τη συνεργασία της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας (ΕΔΔΕ) (αρ.πρωτ.19/30-03-2020 σχετικό έγγραφο) και σε συνέχεια από κοινού διαμορφωμένης πρότασης παρέμβασης καθώς και του σχετικού παιδαγωγικού και ενημερωτικού υλικού (που κατατέθηκε και εγκρίθηκε το 2019), κατατέθηκε μέσω του Υπουργείου Υγείας και έχει επανεγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π., η ανάπτυξη του θεματικού άξονα/παρέμβασης με θέμα : «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Σκοπός του θεματικού άξονα είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σχετικά με τη μεγάλη σημασία και αξία της διατροφικής αγωγής καθώς είναι πλέον γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ορθή και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή νοητική, πνευματική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. Η διατροφική εκπαίδευση είναι προτιμότερη στα πρώτα στάδια της παιδικής ζωής, καθώς καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες στην ενήλικη ζωή, ενώ η έγκαιρη διατροφική εκπαίδευση και παρέμβαση προλαμβάνει λανθασμένες διατροφικές συμπεριφορές και συνήθειες και καθυστερεί τα νοσήματα φθοράς. Ο χώρος του σχολείου μπορεί να γίνει βασικός άξονας και πυλώνας της διατροφικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριων.

Η εν λόγω παρέμβαση αξιοποιεί υλικό παρουσιάσεων με θέμα «Τρώω έξυπνα, νιώθω καλά»: α) για Νηπιαγωγείο, β) για τις τάξεις Α και Β Δημοτικού, γ) για τις τάξεις Γ και Δ Δημοτικού, δ) για τις τάξεις Ε και ΣΤ Δημοτικού, ε) για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, στ) για όλες τις τάξεις του Λυκείου, με αντίστοιχες οδηγίες για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας, ζ) φυλλάδιο με βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια, η) αφίσα με τίτλο : «Τα μυστικά της …. ισορροπημένης διατροφής» και θ) έντυπο με διατροφο-κουίζ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ: https://www.hda.gr/wp-content/uploads/2022/11/ΕΙΣ.23_ΑΓΩΓΗ-ΥΓΕΙΑΣ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ-2022-2023_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ.pdf


 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by