Πεπραγμένα του συνεδρίου και του General Meeting του EFAD 2018

18.10.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του ΠΣΔΔ, σχετικά με τα πεπραγμένα του συνεδρίου και General Meeting (GM) του EFAD που έλαβαν χώρα στο Ρότερνταμ από 27 έως 29/9/2018.

Στο GM αποφασίστηκε:

• να εγκριθούν τα πρακτικά του περσινού GM

• να εγκριθούν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Executive Committee) του EFAD

• να επανασυζητηθεί από το Executive Committee αν μπορούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή τελικά μόνο οι εθνικοί σύλλογοι να προτείνουν μέλη για τα European Specialist Dietetic Networks (ESDNs)

• να μην αυξηθεί η συνδρομή για κάθε μέλος των εθνικών συλλόγων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να επανασχεδιαστεί ο προϋπολογισμός για το 2019, οπότε και δεν εγκρίθηκε

• να εγκριθούν τα έσοδα και έξοδα για το έτος 2017

• να εγκριθεί το “Mission and Vision” paper της Professional Practice Committee

• να εγκριθούν τα νέα “Academic Standards”

• να εγκριθεί η πρόταση να έχει κάποιος σύλλογος έναν επιπλέον delegate στο GM, εφόσον υπάρχει μέλος του συλλόγου εκλεγμένο στο Executive Committee. Παρόλα αυτά η ψήφος παραμένει μία ανά κάθε σύλλογο – μέλος.

Επίσης από τον EFAD αποχώρησε η Λετονία.

Στο συνέδριο του EFAD η κα Χ. Κατσαγώνη ήταν συνδιοργανωτής και προέδρευσε στο session: “Dietitians as change makers to manage gut health” όπως επίσης και ομιλήτρια με θέμα διάλεξης: “Combining optimal care, education and research: learnings from cystic fibrosis in children”.

Στις εργασίες του συνεδρίου και του GM ήταν παρούσα και η Πρόεδρος του ΠΣΔΔ, κα Σιαλβέρα Ντορίνα.

Φέτος υπήρχαν και οι εκλογές για ανάδειξη προέδρου, αντιπροέδρου, ταμία και 2 μελών του Executive Committee. Για την θέση του αντιπροέδρου η πρόταση του ΠΣΔΔ ήταν ο κ. Ρίσβας Γρηγόρης, τον οποίο ψήφισε σε πλειοψηφία το σώμα του GM και o κ. Ρίσβας θα είναι ο επόμενος αντιπρόεδρος του EFAD. Αναλυτικά τα άτομα που κατέλαβαν τις θέσεις του EFAD, μετά την ψηφοφορία:

• Πρόεδρος: Annemieke van Ginkel Res

• Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Ρίσβας

• Ταμίας: Pauline Douglas

• Executive Committee Member: Daniel Buchholz (German Association of Dietitians)

• Executive Committee Member: Sissi Stove Lorentzen (Norwegian Association of Clinical Dietitians)

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι εκλέγησαν ήταν και οι επιλογές στην ψηφοφορία του ΠΣΔΔ.

Τέλος υπήρξε συνεισφορά του ΠΣΔΔ πέρα από το συνδικαλιστικό και στο επιστημονικό κομμάτι του συνεδρίου, καθώς οργανώθηκε με επιτυχία το session «Hot Topics in Sports Nutrition” από το μέλος του ΔΣ του ΠΣΔΔ και Lead του ESDN Sports and Physical Activity, Παπασπανό Νίκο. Στο συγκεκριμένο session ο ένας από τους 3 ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος την Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής Μακρυλλός Μιχάλης.

Με εκτίμηση,

Παπασπανός Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας ΠΣΔΔ

Μέλος Ομάδας Ειδικών Αθλητικής Διατροφής ΠΣΔΔ

HAD’s Delegade in EFAD

Lead of EFAD’s ESDN Sports and Physical Activity

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by