Πρόσκληση για συγγραφείς-πτυχιούχους Διατροφής & Διαιτολογίας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
10:30 πμ

Πρόσκληση για συγγραφείς-πτυχιούχους Διατροφής & Διαιτολογίας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει αναλάβει τη διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης αναζητούμε συγγραφείς-πτυχιούχους Διατροφής και Διαιτολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού εγχειριδίου της ειδικότητας «Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων» των ΙΕΚ. 

9:53 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 22.12.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 22.12.2021

9:50 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 29.11.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 29.11.2021

9:48 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 25.10.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 25.10.2021

9:47 πμ

Πρακτικά ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 27.9.2021

Πρακτικά ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 27.9.2021

9:46 πμ

Πρακτικά  Έκτακτου ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 7.9.2021

Πρακτικά  Έκτακτου ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 7.9.2021

9:44 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 30.8.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 30.8.2021

9:42 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 29.6.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 29.6.2021

9:41 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 24.5.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 24.5.2021

9:39 πμ

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 19.4.2021

Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 19.4.2021

Designed by porcupine colors | Developed by