Πρακτικά του ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 17.2.2021

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΔ συνήλθαν σε τακτική συνεδρία. Όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα μέσω Skype. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

 1. Εξετάστηκαν 10 νέες αιτήσεις εγγραφής. Οι 3 εγκρίθηκαν για τακτικό μέλος, και 1 για φοιτητή μέλος. Οι υπόλοιπες 6 αιτήσεις θα εξεταστούν εκ νέου στο επόμενο ΔΣ λόγω ελλείψεων στα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.
 2. Για τον Οικονομικό Απολογισμό Ιανουαρίου  2021, ο κ. Παξιμαδάς ενημέρωσε για όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έσοδα-έξοδα). Επίσης, ο κ. Παξιμαδάς αναλαμβάνει στο προσεχές διάστημα να παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του συλλόγου.
 3. Αποφασίστηκε να σταλεί στην ΕΔΔΕ η απάντηση σχετικά με τα κοινά πρακτικά της Διαδικτυακής συνάντησης των 2 ΔΣ στις 15.12.20 καθώς και ένα συμπληρωματικό κείμενο με πληροφορίες σχετικά με το ΝΠΔΔ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. Και τα δύο έγγραφα τα έχει ελέγξει ο δικηγόρος του συλλόγου ενώ ο κ. Βαραγιάννης αναλαμβάνει την αποστολή των εγγράφων.  
 4. Η κ. Κατσαρού μας ενημέρωσε ότι ο δικηγόρος του συλλόγου συνεχίζει την ετοιμασία της Γνωμοδότησης σχετικά με το πλάνο δράσης για την απαλλαγή του ΦΠΑ στον κλάδο (σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κράτη). Επίσης οριστικοποιείται το περιεχόμενο των επιστολών:1. σχετικά με την ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα, 2.σχετικά με την ΕΛΔΕ. 3. σχετικά με το GDPR. Τέλος, θα γίνει μια προσπάθεια προσέλκυσης νέων μελών για τις Επιτροπές Ελέγχου στις Νομαρχίες καθώς και των προνομίων που θα έχουν.
 5. Σχετικά με τον EFAD η κ. Πρέβεντη μας ενημέρωσε για ένα ερωτηματολόγιο (WHO prioritization survey on Childhood Obesity) το όποιο μπορεί να συμπληρωθεί από μέλη σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα καθώς και από την ΟΕΔΒ. Σχετικά με το webinar του COVID-19, (extended newsletter) θα συμπεριληφθεί σε ανακοίνωση του ICDA, σε newsletter του EFAD και στο σαιτ του ΠΣΔΔ στα αγγλικά με λινκ την ιστοσελίδα του EFAD. Σχετικά με τον ICDA ανακοινώθηκε ότι στην Επιτροπή Marketing & Communication θα συμμετέχει η κ. Πυρογιάννη ως εκπρόσωπος του ΠΣΔΔ. Τέλος, στο περιοδικό του EFAD που θα κυκλοφορήσει αρχές Μαρτίου θα σταλεί ανακοίνωση (και το γραφιστικό) για το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας του ΠΣΔΔ.
 6. Σχετικά με τις Ομάδες Ειδικών, η ΟΕΔΒ θα ετοιμάσει κείμενο και βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας. Επίσης αποφασίστηκε στο Ημερολόγιο εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του συλλόγου να προστεθούν όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες σχετικά την Επιστήμη της Διατολογίας-Διατροφής και να τηρηθεί αντίστοιχα σχετικό αρχείο από τη γραμματεία του συλλόγου.
 7. Σχετικά με την διοργάνωση του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής και Διαιτολογίας και τις 3 προσφορές των εταιρειών διοργάνωσης που κατατέθηκαν, αποφασίστηκε ότι η εταιρεία AFEA προσκόμισε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Θα γίνει άμεσα μια συνάντηση με την εταιρεία για την οριστικοποίηση της τελικής προσφοράς προκειμένου να ανατεθεί το έργο. Αναλαμβάνει η κ. Σιαλβέρα την επικοινωνία.
 8. Σχετικά με τις επιτροπές του συνεδρίου (ΕΕ, ΟΕ) αποφασίστηκε να σταλεί μαιλ στα μέλη των επιτροπών για την πρώτη τους συνεδρίαση στις αρχές Μαρτίου. Στη συνεδρίαση θα εκλεγούν οι πρόεδροι των επιτροπών και θα οριστεί το πλάνο δράσης των επιτροπών.
 9. Λόγω της πανδημίας του COVID-19 αποφασίστηκε η ΓΣ του συλλόγου να μεταφερθεί τον Απρίλιο του 2021 και όχι  το πρώτο τρίμηνο από της λήξεως του προηγούμενου οικονομικού έτους όπως ορίζεται από το άρθρο 13, παρ. 9 του καταστατικού του ΠΣΔΔ. Την ανακοίνωση αναλαμβάνει ο κ. Βαραγιάννης.
 10. Σχετικά με το σαιτ του περιοδικού του συλλόγου η κ. Κατσαρόλη μας ενημέρωσε ότι δεν λειτουργεί η σελίδα και πρόκειται να κανονιστεί μια συνάντηση με τον κ. Παναγιωτάκο και την κ. Γιαννακούλια σχετικά με τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά η ιστοσελίδα του περιοδικού του συλλόγου 
 11. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει τη Δευτέρα 22.3.21 στις 20.30

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤ.ΣΙΑΛΒΕΡΑ                                                               Π.ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by