Πρακτικά του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Δ. στις 21.6.2022

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΔ συνήλθαν σε τακτική συνεδρία. Όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα μέσω Skype (εκτός από την κ. Κατσαρού, τον κ. Παξιμαδά και τον κ. Βλασσόπουλο). Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Εξετάστηκαν οι νέες αιτήσεις εγγραφής.
  2. Σχετικά με τη συνεργασία του ΠΣΔΔ με το Υπουργείο Υγείας, υπάρχει υλικό για την Υπέρταση και το Αλάτι του συλλόγου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα αναδειχθεί μέσα το δίκτυο του ΠΣΔΔ προκειμένου να υπάρξει διασπορά των πληροφοριών. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με το Υπουργείο Υγείας συνεχίζεται από την κ. Σιαλβέρα.
  3. Συνεχίζεται η συμμετοχή του ΠΣΔΔ στο Summit για την Παχυσαρκία.
  4. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει τη Δευτέρα 29.8.22 στις 20.30

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤ.ΣΙΑΛΒΕΡΑ                                                               Π.ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by