Συμμετοχή του ΠΣΔΔ στη διαδικτυακή Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής Ενδελεχού Χαρακτηρισμού Τροφίμου FoodOmicsGR_RI

Συμμετοχή του ΠΣΔΔ στη διαδικτυακή Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής Ενδελεχού Χαρακτηρισμού Τροφίμου FoodOmicsGR_RI,  στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΣΔΔ κ. Παναγιώτης Βαραγιάννης Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, μετά από πρόσκληση, παρακολούθησε διαδικτυακά την Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής Ενδελεχού Χαρακτηρισμού Τροφίμου FoodOmicsGR_RI,  στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Στην άρτια οργανωμένη και πλήρη σε περιεχόμενο παρουσίαση αναφέρθηκαν τα εξής:

·  Συνοπτική παρουσίαση δυναμικού, εξοπλισμού και πρωτοκόλλων

·  Μεταβολομική με τη χρήση τεχνολογιών Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

·  Μεταβολομική με τη χρήση τεχνολογιών Φασματομετρίας μαζών

·  Πρωτεωμική: τεχνολογίες, εφαρμογές στα τρόφιμα

·  Γονιδιωματική τροφίμων

·  Στοιχειακή μεταβολομική, προσδιορισμός προέλευσης

·  Βάσεις δεδομένων Ελληνικών τροφίμων

·  Εφαρμογές στην Ασφάλεια Τροφίμων

·  Εφαρμογές πρωτεωμικής σε γαλακτοκομικά προϊόντα 

·  Αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανίας

Στο έργο συμμετείχαν οκτώ (8) Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής του έργου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την παρουσίαση: http://foodomics.gr/?p=342

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by