Δελτίο Τύπου: Κρίσιμη για την δημόσια υγεία η άρση της αναστολής λειτουργίας των επιστημόνων Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.

O ρόλος της διατροφής στην υγεία εν μέσω της πανδημίας της COVID-19 αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου βρίσκεται ακόμη σε αναστολή…

Θέμα: «Αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων  για την άμεση εξαίρεση της αναστολής λειτουργίας των ΚΑΔ 86901910 και 96041001 που αφορούν στη λειτουργία διαιτολογικών γραφείων και στην παροχή υπηρεσιών διαιτολογίας από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, όπως προκύπτει από την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (6/11/20) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020»

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ)* ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ από τις δραστηριότητες που αναστέλλεται η λειτουργία τους με την νέα ΚΥΑ (6.11.20) των ΚΑΔ που αφορούν στη λειτουργία των διαιτολογικών γραφείων και στην παροχή υπηρεσιών διαιτολογίας από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Με επιστολή μας προς τα αρμόδια Υπουργεία αναδεικνύουμε το σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των Διαιτολογικών γραφείων και των υπηρεσιών από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος (με κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ 86901910 και 96041001).

Πρόκειται για μια ακατανόητη, προβληματική και προσβλητική εξαίρεση του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου, του μόνου παραϊατρικού επαγγέλματος που αναστέλλεται η λειτουργία του, τη στιγμή που στη πρώτη φάση των έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δεν είχε διακοπεί η λειτουργία του ΚΑΔ 86901910. Το γεγονός αυτό είχε αξιόλογη συνεισφορά και μόνο θετικό πρόσημο στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Επιπρόσθετα προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά όταν αντίστοιχες κατηγορίες παραϊατρικών επαγγελμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ΚΑΔ διατηρούν κανονικά την λειτουργία τους! Ο ΚΑΔ 86901910 είναι το μόνο παραϊατρικό επάγγελμα που τίθεται σε αναστολή λειτουργίας! Σημειωτέον, βέβαια, οτι και ο ΚΑΔ 96041001 ανήκει στην κατηγορία των παραϊατρικών επαγγελμάτων, καθώς παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρέσιες διαιτολογίας από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Αν και στην συγκεκριμένη ΚΥΑ επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική να υπογραμμίσουμε ότι: Η εκ του σύνεγγυς συνεδρία στην εφαρμογή της Διαιτολογικής Πράξης είναι κρίσιμη διότι η κλινική εκτίμηση, η διατροφική διάγνωση και οι ανθρωπομετρήσεις (βάρος, ύψος, αξιολόγηση της σύστασης σώματος) που καθορίζουν τη Διαιτητική Εντολή, τον σχεδιασμό του Διαιτολογικού Προγράμματος και ως εκ τούτου κρίνουν την επιτυχία της Διαιτολογικής Παρέμβασης, είναι αναγκαίο να γίνονται δια ζώσης. Να τονιστεί, μάλιστα, ότι η Διαιτολογική Παρέμβαση, δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή. Οι προαναφερθείσες δε αξιολογήσεις είναι εξόχως σημαντικές σε κλινικά περιστατικά (πχ διαβήτης) που πολύ συχνά ο Διαιτολόγος της Πρωτοβάθμιας Μονάδας Φροντίδας καλείται να υποστηρίξει και δεν επιδέχονται τυχαίων, και πιθανά λοιπών λανθασμένων, υπολογισμών.

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι, όπως αναγνωρίζεται διεθνώς από όλους τους επιστημονικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η παχυσαρκία και τα συνοδά μη μεταδιδόμενα νοσήματα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών σε ασθενείς με covid-19. Αντίστοιχα, διεθνώς αναγνωρίζεται η σημασία της υιοθέτησης κατάλληλης διατροφής στην απώλεια βάρους, όπου κρίνεται αναγκαίο, στη βελτίωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα, στους ασθενείς με αντίστοιχες παθήσεις. Παράλληλα, τα δεδομένα παγκοσμίως δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας οι διατροφικές συνήθειες των πολιτών χειροτέρευσαν και το μέσο σωματικό βάρος αυξήθηκε, γεγονός που με την νέα επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας αναμένεται να επαναληφθεί. Την ίδια στιγμή, η αναστολή της λειτουργίας των διαιτολογικών γραφείων με την άκρως απαραίτητη δια ζώσης παρακολούθηση των ασθενών, όπου κρίνεται αναγκαίο, εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημαντικό είναι επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος είναι ο μόνος επαγγελματίας και επιστήμονας υγείας που βάσει του Π.∆. 311/1997(ΦΕΚ Α ́, 221/29-10-1997) συμμετέχει στην πρόληψη, θεραπεία και αντιμετώπιση παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων νόσων που σχετίζονται με τη διατροφή.

Τέλος, τονίζουμε ότι καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, τα διαιτολογικά γραφεία λειτούργησαν με απόλυτη τήρηση των απαιτούμενων μέτρων (τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το διαιτολόγο και τον ασθενή, επαρκής αερισμός και απολύμανση του χώρου). Ο ΠΣΔΔ έχει εκδώσει συστάσεις προς τα μέλη του που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των διαιτολογικών γραφείων. Εφόσον μάλιστα, οι αρμόδιοι φορείς κρίνουν απαραίτητο είμαστε διατεθειμένοι να συμμορφωθούμε και σε αυστηροποίηση των μέτρων. Επιπλέον, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και πρότερα, ο ΠΣΔΔ έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, και άλλους φορείς υγείας και έχει συμμετάσχει σε οδηγίες διατροφής για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, ευπαθείς και υγιείς.

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε προς την κυβέρνηση την εξαίρεση από την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΔ 86901910 «Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί» καθώς και του ΚΑΔ 96041001 «Υπηρεσίες Διαιτολογίας» με τη διατήρηση της παράλληλης επικουρικής χρήσης της τηλεργασίας, όπως άλλωστε προβλέπεται για όλα τα παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. Ψυχολόγοι, Φυσικοθεραπευτές κλπ).

Αναμένουμε άμεσα να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξαιρεθούν οι διαιτολογικές υπηρεσίες από την αναστολή εργασίας με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Θ. Σιαλβέρα                                 Π. Βαραγιάννης

* Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα. Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, με αποτέλεσμα να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας εκπροσώπησης τωνΔιαιτολόγων – Διατροφολόγων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας. Για το σκοπό αυτό εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού.

 

Διαβάστε Επίσης

Συμμετοχή ΠΣΔΔ σε Ανοιχτή Συζήτηση για την Ακρίβεια
11 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή ΠΣΔΔ σε Ανοιχτή Συζήτηση για την Ακρίβεια

Ο ΠΣΔΔ βρέθηκε χθες Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 στο Α’ ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας και συμμετείχε στην Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα την Ακρίβεια στις μέρες μας. Η Δρ. Αναστασία Κολομβότσου Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, μίλησε για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για την αξία της καλής θρέψης και

Στρατηγική συνεργασία ΔΕΛΤΑ και Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
10 Απριλίου, 2024

Στρατηγική συνεργασία ΔΕΛΤΑ και Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Στόχος η ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της καλής διατροφής Στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) και η ΔΕΛΤΑ υπέγραψαν τριετές μνημόνιο συνεργασίας, με κεντρικό στόχο να ενισχύσουν τη συμβολή της καλής διατροφής στην επίτευξη των εθνικών στόχων δημόσιας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών – Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών – Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και 22/04/2024 ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr  αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών

Designed by porcupine colors | Developed by